Portfolio

”Op het podium zijn we verhalen vertellers, een kostuum moet ruimte overlaten voor de toeschouwer om zich een eigen voorstelling te kunnen maken.  Absurdisme en vervreemding zijn thema’s welke in mijn werk vaak terug komen, de kracht om niet alles te willen vertellen vind ik vaak groter.
Materiaal, fotografie, ruimtes en vertellingen zijn voor mij grote inspiratiebronnen, de bundeling van deze elementen vormen een ontwerp. Materiaal staat centraal en is voor mij het startpunt om van papier naar een driedimensionaal kostuum over te gaan”.